قطار کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد

قطار: کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد سیستان وبلوچستان دوومیدانی مسابقات دوومیدانی دوومیدانی نونهالان پسر

آیا مغز در اوج فعالیت منفجر نمی‌شود؟

یک پژوهش به مطالعه علت عدم انفجار مغز در مواقع اوج فعالیت مانند وقت یادگیری پرداخته است.  آیا مغز در اوج فعالیت منفجر نمی شود؟ عبا..

ادامه مطلب