قطار کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد

قطار: کرمان مسابقه استان یزد منطقه آزاد سیستان وبلوچستان دوومیدانی مسابقات دوومیدانی دوومیدانی نونهالان پسر

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت نفت کم کردن یافت

قیمت نفت روز دوشنبه در پی رشد فعالیت حفاری در آمریکا که منعکس کننده تولید زیاد این کشور است و نگرانی را نسبت به بازگشت مازاد عرضه به بازار برانگیخت،کاهش یافت.&n

قیمت نفت کم کردن یافت

قیمت نفت کم کردن یافت

عبارات مهم : آمریکا

قیمت نفت روز دوشنبه در پی رشد فعالیت حفاری در آمریکا که منعکس کننده تولید زیاد این کشور است و نگرانی را نسبت به بازگشت مازاد عرضه به بازار برانگیخت،کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۰ سنت یا ۰.۳ درصد کم کردن نسبت به قیمت روز جمعه، ۶۲.۱۴ دلار در هر بشکه بود. بهای معاملات نفت برنت با ۲۲ سنت یا ۰.۳ درصد کاهش، به ۶۵.۹۹ دلار در هر بشکه رسید.

کاهش قیمت روز دوشنبه زیاد کردن قیمتی که نفت در آخر معاملات جمعه داشت را معکوس کرد.

قیمت نفت کم کردن یافت

بازارهای نفت در بخش عرضه و تقاضا بعد از اینکه با کمبود اندک عرضه در یک سال گذشته روبرو شدند، با احتمال بازگشت دوباره مازاد عرضه روبرو شده است اند.

طبق آمار شرکت بیکر هیوز، شرکت های حفاری آمریکا در هفته نهایی به ۱۶ مارس، چهار دکل حفاری اضافه کرده و مجموع آنها را به ۸۰۰ حلقه رساندند.

قیمت نفت روز دوشنبه در پی رشد فعالیت حفاری در آمریکا که منعکس کننده تولید زیاد این کشور است و نگرانی را نسبت به بازگشت مازاد عرضه به بازار برانگیخت،کاهش یافت.&n

به گفته تحلیلگران شرکا فیلیپ فیوچرز، زیاد کردن تولید آمریکا مانع رشد چشمگیر قیمت نفت شده است است.

شمار دکلهای حفاری آمریکا که معیاری جهت سنجش تولید آینده هست، بسیار بالاتر از یک سال قبل است لیکن شرکتهای انرژی آمریکایی با مشاهده اوج رفتن قیمتها، هزینه های خود را زیاد کردن داده اند.

در حال حاضر تنها روسیه زیاد از آمریکا نفت تولید می کند با این همه انتظار می رود تولید آمریکا تا آخرهای امسال از سطح تولید روسیه فراتر رود.

قیمت نفت کم کردن یافت

بر اساس گزارش رویترز، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند اوضاع بازارهای نفت جهانی از کمبود اندک عرضه در سال ۲۰۱۷ و اوایل امسال به مازاد عرضه در آخرهای سال ۲۰۱۸ عوض کردن پیدا کند.

واژه های کلیدی: آمریکا | آمریکایی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs